Temadag | Den gode novel food ansøgning

Bælgfrugter

Temadag | Den gode novel food ansøgning 

I fødevareerhvervet er der fokus på udvikling af nye og innovative fødevarer, herunder fx nye alternative proteiner eller nye fødevarer lavet af restprodukter, som led i den grønne omstilling. 

Produkter som disse vil dog ofte kræve en EU novel food godkendelse, som har til formål at sikre at nye fødevarer er sikre for forbrugerne eller i hvert fald en afklaring af novel food status. 

Til denne temadag om novel food er det muligt at få indsigt i novel food reglerne, viden om hvordan man får afklaret, om en fødevare er novel food samt viden om novel food ansøgningsprocessen og den gode ansøgning. 

Novel food overvejelser bør tænkes ind tidligt i en innovationsproces for at sikre den mest smidige vej fra idé til kommercialisering og kan være relevant for både virksomheder, fødevare start-ups og konsulenter. 

Det er også en fordel at overveje tidligt, hvordan en ny fødevare ønskes markedsført. Der er mange typer af frivillig fødevareinformation (anprisninger), og der gælder forskellige regler. På denne temadag går vi tæt på sundhedsanprisningerne og den tilhørende ansøgningsprocedure. 

Program
9.30-10.00 ankomst
10.00 Velkommen v/Food & Bio Cluster Denmark
10.10 Rundtur i novel food reglerne – Hvad er en novel food, og hvordan får du den godkendt? v/Fødevarestyrelsen
11.30 Pause
11.45 Den gode ansøgning v/Morten Poulsen, seniorforsker fra DTU Fødevareinstituttet og novel food ekspert i EFSA
12.30 Frokost
13.15 Reglerne for anprisninger – Hvordan markedsfører man fødevarer med sundhedsbudskaber? v/Fødevarestyrelsen
14.15 Q&A
14.30/14:45 Farvel og tak for i dag 

Se mere om tilmelding og program her.