Online seminar om Blockchain i Fødevareindustrien

Online seminar om Blockchain i Fødevareindustrien

Vil du høre mere, når vi fortæller om den danske fødevaresektor og Blockchain?

Vi vil præsentere resultaterne fra projektet: “Bottum-up Blockchain-værdier i fødevaresektoren” som er bevilliget af Industriens Fond.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Deltag: Join with zoom https://dtudk.zoom.us/j/66196850179?pwd=M3FlS1owS3Vab0h3YytpVXZGMFp3UT09