Klima, Co2 og mærkningsordninger

Klima, Co2 og mærkningsordninger

Hvordan når vi regeringens klimamål: 70 procent reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2030 i fht. niveauet i 1990? Hvordan måler vi det og hvor langt er vi nået? Hvilke tiltag er der forsøgt, hvad virker og hvordan kommunikerer vi det til forbrugerne? Talrige beregninger viser, at det gennemsnitlige kødforbrug pr. verdensborger skal ned på cirka ¼ af det nuværende. I Danmark, hvor vi spiser cirka dobbelt så meget kød som resten af verdens borgere, skal kødforbruget ned på cirka en syvendedel for at være bæredygtigt.

Tilmeld dig her på siden og modtag link til deltagelse, når vi kommer tættere på dagen.

Du finder hele programmet her.