Digital Torsdag: Digital First – The New Landscape

Digital Torsdag: Digital First – The New Landscape – 2021-2022

Ved denne Digital Torsdag besøger vi Georg Jensen Damask. Vi får en rundvisning ved CEO Peter Hulweg, som undervejs vil fortælle om Georg Jensen Damask nye forretningsmodel via processen Digital First – The New Landscape, herunder følgende punkter:

 

Kendetegn – markedet anno 2021.

Vi oplever et grundlæggende radikalt og hurtigere skift i markedet indenfor teknologi, nye kundebehov, en anderledes kunderejse og -trafik, nye konkurrenter og flere brancheglidninger. Vi ønsker derfor, at vi i løbet af 2021-2022 identificerer en ny forretningsmodel for at skabe en ny attraktiv position i markedet og indtage en mere ”digital value brand proposition” . Vi kalder denne proces for Digital First – The New Landscape.

 

Udgangspunkt – diagnosen.

Vi har over mange år skabt et unikt udgangspunkt for denne kommende transformation. Vi har en stærk økonomi, fantastiske kunderelationer (1:1), fysisk og digital tilstedeværelse, et brand samt produkter som rummer historie, design, kvalitet og fortælling. Vi har en loyal organisation med en digital indstilling.

 

Barrierer – for gennemførelsen.

Balancen mellem den generelle investering i den nye retning og fastholdelsen af forretningen i den bestående. Det nye er spændende og interessant, men kommer ikke til at stå alene og få 100% fokus, fordi vi samtidigt skal fokusere og leve af den nuværende forretning (bygge et nyt fly, mens vi flyver det gamle). Ligesom der i processen, både internt og eksternt, vil være udfordringer i forhold til de store forandringer med hensyn til kompetencer.

 

The New Landscape – handlingspunkter.

Vi skal frem mod 2022 fundamentalt transformere den traditionelle wholesale/retail tankegang, så vi hovedsageligt vækster internationalt via 100% fokus på digitale platforme. Samtidigt skal vi ved hjælp af en igangsat finjustering af vores brand og design, sikre en yngre og bredere kundemasse, uden at tabe den eksisterende.

 

Læs mere og tilmeld dig her.