Brug af data ift. bæredygtig omstilling i kommunerne

Bæredygtig omstilling i kommunerne

IT-Branchen inviterer i samarbejde med Vejle Kommune og AI Innovation House til inspiration til bedre brug af data i processen med at mindske energiforbrug og med at ændre transportvaner.

– Afholdes virtuelt den 27. januar kl. 09.00-11.30 – 

Baggrunden er, at Vejle Kommune sammen med 19 andre kommuner deltager i DK2020 (Realdania, CONCITO og C40), hvor kommunerne forpligtiger sig til at leve op til målene for CO2-reduktion fra Paris-aftalen. I den forbindelse arbejder kommunen, som mange andre kommuner, med indsatser inden for områderne:

  • Hvordan kan vi mindske energiforbruget i både kommunale bygninger og i borgernes egne boliger
  • Transport – hvordan kan vi, med de data vi har, ændre folks transportvaner

Mange kommuner har derudover i øjeblikket store udfordringer med oversvømmelser og forebyggelse af disse, hvorfor inspiration til at forbygge og undgå oversvømmelser vil være relevant.

Vi vil gerne se og høre om konkrete it-løsninger inden for områderne big data, crowdsensing, IoT og visualisering, der kan gøre kommunerne i stand til at afhjælpe ovenstående problemstillinger.

Hvis I har løsninger inden for områderne beskrevet ovenfor og har lyst til at deltage med en præsentation på dagen– tag venligst fat i Lotte Arentoft på mail lar@itb.dk og send en beskriv kort, af løsningen.

IT-Branchen inviterer i samarbejde med Vejle Kommune og AI Innovation House til inspiration til bedre brug af data i processen med at mindske energiforbrug og med at ændre transportvaner.

Baggrunden er, at Vejle Kommune sammen med 19 andre kommuner deltager i DK2020 (Realdania, CONCITO og C40), hvor kommunerne forpligtiger sig til at leve op til målene for CO2-reduktion fra Paris-aftalen. I den forbindelse arbejder kommunen, som mange andre kommuner, med indsatser inden for områderne:

  • Hvordan kan vi mindske energiforbruget i både kommunale bygninger og i borgernes egne boliger
  • Transport – hvordan kan vi, med de data vi har, ændre folks transportvaner

Mange kommuner har derudover i øjeblikket store udfordringer med oversvømmelser og forebyggelse af disse, hvorfor inspiration til at forbygge og undgå oversvømmelser vil være relevant.

Vi vil gerne se og høre om konkrete it-løsninger inden for områderne big data, crowdsensing, IoT og visualisering, der kan gøre kommunerne i stand til at afhjælpe ovenstående problemstillinger.

Hvis I har løsninger inden for områderne beskrevet ovenfor og har lyst til at deltage med en præsentation på dagen– tag venligst fat i Lotte Arentoft på mail: lar@itb.dk og send en beskriv kort, af løsningen.

Målgruppe: Kommuner og regioner.

 

Dagens program:

08.30 Velkomst & introduktion
v/ Lotte Arentoft, Regionschef, IT-Branchen
08.35 Vejle Kommune – Bæredygtig omstilling i kommunen
v/ Michael Slot, direktør for teknik og miljø & Sarah Gaarde, Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektør
08.50 Sas Institute – Compassionate Cities: Menneskelig adfærd og kommunikation

Smart City kan godt læne sig op af at blive et lidt teknisk og ingeniøragtigt projekt. Men i virkeligheden handler det om at gøre livet i vores byer så rart som muligt.
Det kræver målrettet kommunikation til alle interessenter. Så mange som muligt skal føle sig involveret og engageret i løsningerne. Så lad os se på, hvordan man taler med en meget bred kreds af interessenter i forhold til at sikre velfærden og livskvaliteten i fremtidens bæredygtige byer. Og hvordan man kommer i gang med denne dialog.

v/ Lars Kirdan, Nordic Director of Business Development, Public Divsion

09.25 Snapp – Mikro-digitalisering: Effektiv opsamling af data 

For at data kan blive en let tilgængelig ressource for kommunernes videre effektivisering og udvikling, er det vigtigt at have datakilden i fokus. Til det brug vil vi præsentere forskellige ideer og konkrete løsninger brugt af kommuner i dag, hvor brugervenlighed og nem tilgængelighed er sat øverst på dagsordenen.

v/ Lise Nordenfeldt, Partner og kontaktchef

09.50 KPMG – Den digitale sagsbehandlingsassistent

AI muliggøre en massiv forbedring af den sagsbehandling som finder sted hos kommunerne i dag. 50% af alle forespørgsler,  indeholder ofte ikke den fornødne information til at gå videre med sagen. Den digitale sagsbehandlingsassistent kommer hele vejen rundt. Fra sikring af korrekt og fyldestgørende information fra starten over AI-assisteret sagsbehandling og til en efterfølgende læringsproces for hver sag.

v/ Bent Dalager, Partner, Nordic Head of NewTwch and Financial Services

10.15 Pause

 

10.30 TBA

 

10.55 Atos – Smart City Projekt i Eindhoven

Smart City er et bredt begreb, som i det korte beskriver hvordan en by eller kommune kan bruge data til at optimere deres borgeres færden og sikkerhed. Casen I Eindhoven har sit udspring i at festgaden i Eindhoven i lang tid var plaget af slagsmål, tyverier og anden aggressiv opførsel i nattelivet. Atos udviklede derfor i samarbejde med Eindhoven en løsning til at adfærdsgenkende individers bevægelse uden at identificere dem.
v/ Hans Benedict Ahlefeldt Laurvig, Sales Executive – Public Sector

11.20 Opsamling

 

11.30 Tak for i dag

 

 

Du tilmelder dig her: https://itb.dk/event/baeredygtig-omstilling-i-kommunerne/